Usluge koje pružamo

Osnivanje

Osnivanje doo

Registracija preduzetnika

Otvaranje udruženja

Pomoć pri izboru odgovarajuće pravne forme

Stručni saveti i podrška prilikom osnivanja

Izrada kompletne dokumentacije za osnivanje preduzeća

Računovodstvo

Vođenje glavne knjige

Vođenje analitičkih evidencija

Obračun poreza na dodatu vrednost

Vođenje poreskih evidencija

Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava

Robno knjigovodstvo

Evidencija proizvodnje

Izrada izveštaja o transfernim cenama, finansijskih izveštaja

Izradu periodičnih internih bilansa

Administracija

Ugovora o radu, ugovori o delu, autorskim pravima, ugovori o zakupu poslovnih prostorija, ugovori sa fizičkim licima

Rešenja o raskidu radnog odnosa (po bilo kom osnovu)

Prijave, odjave I promene zaposlenih kod CROSO

Usklađivanje evidencija sa Poreskom upravom

Elektronsko bankarstvo

Konsalting

Poresko savetovanje (savetovanje koje se odnosi na optimatizaciju poreskih izdataka)

Računovodstveno savetovanje

Finansijsko savetovanje

Pravno savetovanje

Planiranje i izrada budžeta