O nama

Knjigovodstvena agencija NEO KONTO osnovana je sa ciljem da, zahvaljujući preporukama zadovoljnih klijenata, unapređuje svoje usluge i širi poslovanje.

Agencija je evidentirana u Registru pružalaca računovodstvenih usluga kod APR-a. Nudimo vam profesionalno, ažurno i tačno vođenje poslovnih knjiga bez rizika.

Vaš uspeh je naš posao.

Usluge koje pružamo

Sve na jednom mestu. Kompletna Računovodstvena, Poreska, Finansijska i Savetodavna rešenja koji vam olakšavaju poslovanje i smanjuju troškove.

Poslujete profitabilno, plaćate optimalne poreze, posvetite se svom biznisu a administraciju prepustite našem timu sa više od 25 godina iskustva u ovoj oblasti poslovanja

Osnivanje

Računovodstvo

Administracija

Konsalting

Kalkulator

Unesite neto vrednost:

Bruto:

Porez:

Unesite željenu neto zaradu:

Bruto:

Normirani troškovi:

Oporezivo:

Porez:

PIO:

Neto zarada:

Porez:

Doprinos za PIO (zaposlenog):

Doprinos za zdravstvo:

Doprinos za nezaposlenost:

Porezi i doprinosi iz zarada:

Bruto zarada:

Doprinos za PIO (poslodavca):

Doprinos za zdravstvo:

Doprinosi na zarade:

Ukupno za plaćanje:

Zakup nepokretnosti

Unesite željenu neto zaradu:

Bruto:

Normirani troškovi:

Oporezivi prihod:

Porez:

Zakup pokretnosti

Unesite željenu neto zaradu:

Bruto:

Normirani troškovi:

Oporezivo:

Porez: